Vad räknas som funktionsnedsättning

När du ska ta reda på om någon har ett funktionshinder eller en funktionsnedsättning, så kommer du som lekman ibland att ha svårt att göra denna bedömning. Här hdownload-66andlar det oftast om att ha en psykologisk läggning för att kunna göra denna bedömning. En del människor blir ibland betraktade som mindre intelligenta, eller rent av dumma, men detta behöver inte vara sant då det hela kan bottna i ett funktionshinder som hämmar denna människas kapacitet att interagera med sin omgivning på ett sätt som alla förstår. I det fallet kommer det då att finnas otroligt mycket olika saker som kan räknas in i den grupp som har en funktionsnedsättning av något slag.

Det som enligt medicinsk kunskap räknas som funktionsnedsättning är egentligen allt som gör att du inte kan fungera till 100 procent inom alla de områden som ingår i allmänhälsa. Här kan du exempelvis vara den som har fysiska problem, vilket då medför att du inte kan röra dig eller utföra alla de saker som anses naturligt för andra. Detta är kanske det som de flesta talar om när det handlar om ett handikapp. Dock finns det en annan grupp som inte ligger på de fysiska planet.

Det är dom som på något sätt har drabbats av en funktionsnedsättning som berör det psykiska planet. Här kan det handlar om just autism som kan visa sig i många olika former. Autism är något som naturligtvis även brukar påverka den fysiska delen av livet, då det är ett handikapp som brukar påverka sinnesstämningen hos den drabbade. Ibland visar sig detta handikapp i självskadebenägenhet vilket oftast är den svåraste delen av denna funktionsnedsättning. Vad många kanske inte känner till är att de med autism kan vara mycket smarta inom ett speciellt område och detta också kan visa sig på ett positivt sätt.