När du har ett funktionshinder eller en funktionsnedsättning så kommer du i de allra flesta fall att behöva extra hjälp med en del saker som andra människor inte har behovet av. Detta betyder då att ditt handikapp på vissa plan kommer att påverka dig och ditt liv, beroende på hur gravt problemet är. Här finns det dom som kan leva ett nästan helt normalt liv, till de som hela tiden behöver tillsyn. I det fallet blir då en funktionsnedsättning något som även kan påverka de som står dig nära och din omgivning. Detta är då något som kan vara mycket påfrestande för både dig själv och de närmaste som hela tiden måste ta hand om dig.

Hur som helst brukar allt gå att lösa på ena eller andra sättet och då kan det resultera i att du själv får bo på en särskild plats där kunskapen och tiden att hjälpa dig finns, eller att någon annan får försaka stora delar av sitt liv för att vara den som tar hand om dig. I många fall fungerar detta bra och i andra fall så blir det en hård belastning för både dig och andra.

Detta och ett fokus på autism kommer du att få läsa om på denna sida och om du har ett intresse av det och vill veta mera bör du stanna kvar och ta del av informationen. Detta kan göra att du förstår mera om detta problem och allt annat som hör till handikappades liv och den hjälp som eventuellt behövs.