Funktionshinder Archive

Andra svåra funktionsnedsättningar

Nu är det naturligtvis så att det inte bara är autism

Att arbeta med handikappade

Något av de svåraste yrken som finns kan vara just att

Att leva med autism

När det finns en person som har en funktionsnedsättning där det

Hur hjälper samhället autistiska barn

När det gäller hur samhället hjälper autistiska barn så är detta

Går det att bota autism

När du ska försöka reda ut om det går att bota

Är funktionsnedsättning ett handikapp

Till att börja med ska det tas upp om en funktionsnedsättning

Vad räknas som funktionsnedsättning

När du ska ta reda på om någon har ett funktionshinder