Är funktionsnedsättning ett handikapp

Till att börja med ska det tas upp om en funktionsnedsättning är ett handikapp. I ordets rätta bemärkelse och i den medicinska världen så kommer alltid en funktionsnedsättning att vara ett handikapp. Nu kan då detta visa sig på många olika sätt, men det hela bottnat i att du är en person som på något sätt inte kan utföra alla de saker som en fullt frisk människa kan göra. Här fidownload-67nns det då en del som kan utföra alla saker, men det kanske bara tar lite längre tid eller är något som du får tänka lite längre för att klara av att lista ut.

I det fallet har du en mindre funktionsnedsättning och eventuellt så behöver du inte någon hjälp alls utan kan leva ett nästan helt vanligt liv. Sedan finns det de som har svårare fall av funktionsnedsättningar och inom detta område gömmer sig något som kallas för autism. Denna funktionsnedsättning är också något som kan vara av större eller mindre karaktär och de med mindre besvär kan många gånger kontrollera detta med hjälp av assistans från både sjukvården och de närstående. Sedan finns det de som inte kan hantera detta och då kan detta handikapp visa sig som mycket svårt att hantera.

De värsta fallen av denna funktionsnedsättning är oftast när det gäller barn i låg ålder upp till tonåren. Här visar sig autism många gånger i ledsamhet eller ilska, vilket kan leda till svåra problem både för den som är drabbad direkt och de närstående som är indirekt drabbade. Autism ska du få läsa mera om på denna sida, men en sak som står helt klart är att funktionsnedsättning och funktionshinder är att betrakta som ett handikapp. Här kommer det i det flesta fall att behövas hjälp och stöd och många gånger är det familjemedlemmar och närstående som ger detta stöd.