Många med autism lever ett liv med personlig assistans. Personlig assistans ställer krav på individuell utformning, när det kommer till autism går det inte att poängtera vikten av individuell utformning nog.

När ni väljer assistansanordnare så är det viktigt att er anordnare är insatt i autism och utbildar assistenterna inom detta. Utbildning är en viktig del i personlig assistans till någon med autism. Många assistansanordnare har kompetensen inom företaget, men en generell kompetens inom autism är inte tillräckligt. Assistansanordnaren bör även utbilda mer specifikt i hur autismen ger uttryck hos just den specifika kunden.
Assistansanordnaren bör ge er budgetinflytande i hur er assistansersättning ska fördelas. Att prioritera utbildning och lägga extra resurser på det är verkligen att rekommendera. Ett assistansbolag i Stockholm hittar du här, www.carelli.se

Innan ni väljer assistansanordnare, få en uppfattning om hur de kan anpassa den personliga assistansen till era önskemål. Skapa en bild av deras förståelse när det kommer till autism.
 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN

funktionsnedsättning hos barnMånga barns funktionsnedsättningar upptäcks redan innan födseln eller på BB. Så är dock inte alltid fallet. Många barn lever länge med sin funktionsnedsättning utan att diagnosticeras.

Vissa barns funktionsnedsättningar uppmärksammas redan på BB, eller till och med under fosterlivet. Andra barn går länge med sina svårigheter utan att de upptäcks och diagnosticeras – kanske ända in i vuxenlivet.

Oavsett när funktionsnedsättningen uppmärksammas så betyder att få en diagnos för en funktionsnedsättning mycket för hela familjen, inte minst för föräldrarna. Första reaktionen är ofta sorg, som kan grunda sig i en känsla av att man har förlorat en del av framtiden. Lättnad är också en vanlig känsla för närstående till ett barn med funktionsnedsättning som fått en diagnos. Lättnad över att kunna sätta barnets beteenden och olika situationer i ett sammanhang där funktionsnedsättningen ger förklaringar. Lättnaden kan även grunda sig att man som förälder inser att man inte gjort något fel.

Att leva som förälder till ett barn med funktionsnedsättning sätter stora krav på föräldrarna. Ett barn med en diagnosticerad funktionsnedsättning kräver ofta mycket omsorg, kanske rent av hela livet. Det är också viktigt att man som förälder även kan tänka och ägna sig åt sina egna behov och fritidsintressen och få avlastning. Med ett barn med en funktionsnedsättning är det inte alltid det lättaste. Det finns hjälp att få, med tex olika hjälpinsatser genom LSS, en av dessa är personlig assistans.

Att få ett beslut om personlig assistans till ett barn innebär ibland mycket kämpande för föräldrarna. Ett assistansbolag kan hjälpa till med processen.
Att som förälder fatta beslutet om hjälp innebär också ofta starka känslor. Att själv klara av att ta hand om sitt barn är något som är djupt rotat i en förälders natur. Personlig assistans upplevs däremot ofta som en positiv del för hela familjen. Ett barn med funktionsnedsättning får möjligheten att leva som andra barn i samma ålder, med hjälp av sina personliga assistenter. Föräldrarna kan vara just föräldrar och behöver inte hela tiden gå in i en roll för att ens barn ska kunna leva som andra barn i jämförbar ålder. Rbu är en viktig aktör där du kan få mer information om assistans och funktionsnedsättning hos barn.

Personlig assistans till barn med funktionsnedsättning erbjuds och finansieras av kommun och försäkringskassan. När du väl har ett beslut om personlig assistans kan du välja själv vilket assistansbolag som du vill ska ansvara för din personliga assistans. Det här assistansbolaget www.sensiaassistans.se kan du välja för din personliga assistans.

 

ATT VARA AUTISTISK


Autism är en funktionsnedsättning som antingen är medfödd eller fås i tidig ålder. Symtomen för autism märks av före tre års ålder. Det är vanligt förekommande att autism inte är den enda funktionsnedsättning funktionsnedsättning autismhos personen, vid sidan om autism finns ofta t ex utvecklingsstörning, epilepsi eller hörselskador.

Barn som får diagnosen autism har kraftiga begränsningar inom tre olika områden, den så kallade Wings triad. Dessa områden är förmågan till social interaktion, förmågan till ömsesidig kommunikation, föreställningsförmågan.

Personer med funktionsnedsättningen autism har det svårt med sociala interaktioner. Detta märks redan vid ung ålder. En del personer med diagnosen förbättrar sin sociala utveckling i tonåren. Grundproblemet för kommunikationssvårigheter när det kommer till autism ligger i att förstå vad meningen med kommunikation och interaktion egentligen är, och inte så mycket om rena språkproblem. Diagnosen innebär att personen inte förstår meningen med att kommunicera med andra människor och därmed en brist i ömsesidighet.

Cirka 40% av de med autism har inget språk alls. Vissa kan utveckla ett språk, men förstår inte innebörden eller vad som sägs. T ex så förekommer att personer med autism imiterar fraser, men förstår inte vad de innebär och saknar därmed förmågan att använda fraserna.

Majoriteten av de med en autistisk funktionsnedsättning uppvisar beteendemässiga brister. De har ofta ett kraftigt begränsat antal intressen och typer av beteenden som ett resultat av bristande föreställningsförmåga. Har man en sådan begräsning är det svårt att hitta på nya saker att göra och faller ofta tillbaka det man redan kan, eller kopierar från andra. Ett väldigt typiskt drag för personer med autism.

Många med diagnosen autism lever efter strikta regler, rutiner och ritualer. Om något av detta bryts kan en person med autism bli förtvivlad och få ett utbrott.

Ett liv med autism, ofta kombinerat med andra funktionsnedsättningar, innebär ofta ett liv med personlig assistans från barn ålder. Du kan läsa mer om personlig assistans på försäkringskassans hemsida.

 

BEMANNING VÅRD OCH OMSORG


Det blir allt vanligare att olika vårdgivare och företag hyr in bemanning inom vård och omsorg för att komplettera deras normala personalstyrka. Det är ett effektivt sätt att anpassa sig till en snabbföränderlig arbetsmarknad och en oförutsägbar arbetsbelastning som tenderar att definiera branschen.

Vårdcentraler och sjukhus hyr i stor utsträckning in bemanning av läkare och sjuksköterskor, dels för att hantera oförutsägbara vårdköer, men också på grund av bristen av personal inom området.

Många läkare väljer att jobba som hyrläkare, främst som extra jobb, men även som enda sysselsättning. Det här bemanningsföretaget väljer många hyrläkare www.medrecruit.se. Hyrläkare kan ofta gå ner i arbetstid, samtidigt som de behåller sin lön eller till och med går upp i lön. Stafettläkare har också variation i sitt arbeta och får prova på flera olika arbetsgivare och arbetssätt.

Men det är inte bara läkare som hyr ut sina tjänster som konsult. Bemanning med sjuksköterskor är också vanligt, av precis samma anledning som efterfrågan av hyrläkare.

 

BYGG EN HEMSIDA TILL DITT FÖRETAG


Synlighet på internet med en hemsida är idag avgörande för alla företag oavsett bransch. Att skapa en hemsida är inte speciellt svårt med de hjälpmedel som finns. En hemsida behöver sällan skapas från grunden där allt kodas. Istället kan man köpa färdiga teman som passar, där du enkelt, utan förkunskap, lägger in egna texter och bilder.

Med extra kunskap kan du modifiera temat för din hemsida och egentligen skapa vad som helst. Det som är bra är att om du anlitar proffshjälp från ett webbutvecklare i Stockholm kan du därför få mycket hemsida till ett avsevärt lägre pris än för några år sedan. Du har sedan möjlighet att själv göra enkla ändringar och uppdatera din hemsida.

Kostnaden för en hemsida startar på några tusenlappar och det finns egentligen ingen övre gräns. Istället handlar det om hur mycket ni vill lägga på hemsidan. En hemsida är ett levande projekt som egentligen aldrig blir färdig.

In2site är en webbyrå i Stockholm som är prisvärda och kan hjälpa er med att få till en snygg hemsida som ni själva sedan kan uppdatera med wordpress. Läs mer på deras hemsida www.in2site.se